Soviet Armour before 1945

GAZ trucks

SA183
Ford-A
diecast vehicle Ford-A
40$
Order
SA192
GAZ-A
diecast car GAZ-A
40$
Order
SA901
GAZ-4
diecast GAZ-4
40$
Order
SA902
GAZ-4/4M
diecast military vehicle GAZ-4/4M
45$
Order
ACE72213
GAZ-61-73
diecast car GAZ-61-73
40$
Order
ACE72285
GAZ-M-415
diecast car GAZ-M-415
40$
Order
SA112
GAZ-64
diecast car GAZ-64
SA114
GAZ-67/M-8
diecast car GAZ-67/M-8
40$
Order
SA141
GAZ-AA
diecast truck GAZ-AA
35$
Order
MW7244
GAZ-AA Ijorsky
diecast truck GAZ-AA Ijorsky
40$
Order
SA913
PMG-1
diecast truck PMG-1
40$
Order
SA159
GAZ-MM (1941)
diecast truck GAZ-MM (1941)
35$
Order
SA170
GAZ-MM / 2M
diecast truck GAZ-MM / 2M
45$
Order
SA167
GAZ-MMM / 4M
diecast truck GAZ-MMM / 4M
45$
Order
SA161
GAZ-MMM (1941)
diecast truck GAZ-MMM (1941)
35$
Order
MW7241
GAZ-42
diecast truck GAZ-42
40$
Order
SA145
GAZ-AAA
diecast truck GAZ-AAA
35$
Order
Z72114-00
GAZ-55 (1938)
diecast truck GAZ-55 (1938)
35$
Order
SA165-1
GAZ-55 (1943)
diecast truck GAZ-55 (1943)
35$
Order
SA147
RSB-F
diecast truck RSB-F
SA317
SU-12
diecast truck SU-12
40$
Order
SA318
BZ-38
diecast truck BZ-38
35$
Order
SA342
Aviastarter AS-2
diecast truck Aviastarter AS-2
35$
Order
SA175
GAZ-0330 (1933)
diecast military vehicle GAZ-0330 (1933)
50$
Order